Предимства и недостатъци на сайт, изграден с WordPress, спрямо къстъм сайт

изработка на сайт